CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I INŻYNIERII PROCESÓW WYTWARZANIA

fundusze

Adaptacja na laboratorium pomieszczeń budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 (budynek „Nowa Chemia”).

Laboratorium NMR

W dniu 4.02.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowalnych (nr umowy 50/ATT-10/P/2021) adaptacji na laboratorium pomieszczeń budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 (budynek „Nowa Chemia”). W pomieszczeniu będzie zorganizowane Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, w którym zostanie umieszony spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz wyposażony w przystawkę do ciała stałego CP MAS. Infrastruktura badawcza umożliwi badania struktury nowych związków organicznych i związków wielkocząsteczkowych do zastosowań farmakologicznych, medycznych i biotechnologicznych oraz pomiary widm standardowych i niestandardowych w roztworze, pomiary widm w ciele stałym oraz pomiary temperaturowe.

Skip to content