CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I INŻYNIERII PROCESÓW WYTWARZANIA

fundusze

Dialog techniczny

BIP

W dniu 23.06.2021 r. rozpoczęto dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na dostawę aparatury badawczo-rozwojowej do „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)”.

Dialog techniczny

Skip to content