CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I INŻYNIERII PROCESÓW WYTWARZANIA

fundusze

POIR.04.02.00-00-D0018/20-00 – podpisanie umowy

Dokumenty i pióro

W dniu 23.03.2021 r. podpisano umowę nr POIR.04.02.00-00-D0018/20-00 o dofinansowanie Projektu: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW) w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty całkowite projektu 61 425 873,74 zł

Koszty kwalifikowalne: 50 489 410,24 zł

Dofinansowanie: 42 913 294,03 zł

Podpisanie umowy

Skip to content