CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
I INŻYNIERII PROCESÓW WYTWARZANIA

fundusze

Utworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów w ZUT w Szczecinie

W dniu 1.04.2021 r. jego Magnificencja Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT w strukturze organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej utworzył Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW).

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Skip to content