Adaptacja na laboratorium pomieszczeń budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 (budynek „Nowa Chemia”).

Laboratorium NMR

W dniu 4.02.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowalnych (nr umowy 50/ATT-10/P/2021) adaptacji na laboratorium pomieszczeń budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 (budynek „Nowa Chemia”). W pomieszczeniu będzie zorganizowane Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, w którym zostanie umieszony spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz wyposażony w przystawkę do ciała stałego […]

Dialog techniczny

BIP

W dniu 23.06.2021 r. rozpoczęto dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na dostawę aparatury badawczo-rozwojowej do „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)”. Dialog techniczny

Utworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów w ZUT w Szczecinie

W dniu 1.04.2021 r. jego Magnificencja Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznegow Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT w strukturze organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej utworzył Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW). ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 […]

POIR.04.02.00-00-D0018/20-00 – podpisanie umowy

Dokumenty i pióro

W dniu 23.03.2021 r. podpisano umowę nr POIR.04.02.00-00-D0018/20-00 o dofinansowanie Projektu: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW) w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszty całkowite projektu 61 425 873,74 zł Koszty kwalifikowalne: 50 489 410,24 zł Dofinansowanie: 42 913 294,03 zł Podpisanie umowy